logo

2014 - 07 - 16

GDDKiA i PKD, w ramach wspólnie prowadzonych konsultacji, zwracają się o dalsze nadsyłanie uwag do projektu nowelizacji Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych, który poddany został konsultacjom w Krakowie podczas Forum BARIERY 2014. GDDKiA i PKD na drugą połowę sierpnia zapowiadają środowiskowe otwarte spotkanie w Józefowie, na którym przedyskutowane będą rekomendacje wynikające z analizy tych opinii. Udział w spotkaniu będzie bezpłatny, pod warunkiem zarejestrowania się na stronie www.konsultacje-bariery.pl. Po zarejestrowaniu uczestnicy będą również otrzymywać drogą mailową materiały przygotowywane do dyskusji w Józefowie.

Uruchomiona została również specjalna strona internetowa: www.konsultacje-bariery.pl
i skrzynka mailowa:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na którą można nadsyłać opinie.
Raport z konsultacji, wraz z rekomendowanymi zmianami w projekcie Wytycznych, ma być gotowy do końca września br.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsłu2014 - 06 - 12

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Polski Kongres Drogowywspólnie będą kontynuować proces konsultacji projektu "Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych". Do udziału w konsultacjach będą zaproszeni wszyscy zainteresowani: projektanci, wykonawcy, inżynierowie nadzoru i producenci barier - ustalono 11 czerwca podczas spotkania kierownictwa GDDKiA z przedstawicielami Zarządu PKD.

 

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli: Generalna Dyrektor Ewa Tomala-Borucka, zastępca Generalnego Dyrektora Andrzej Maciejewski i dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami Norbert Wyrwich, a ze strony PKD prezes Zbigniew Kotlarek i wiceprezes Tadeusz Suwara, prof. Tadeusz Sandecki przedstawił swoją ocenę projektu "Wytycznych" i wnioski wynikające z dotychczas zgłoszonych opinii. W wyniku dyskusji uzgodniono, że istniejący projekt może być podstawą do szerokich konsultacji, które wspólnie zorganizują PKD i GDDKiA. Przygotowane przez prof. Sandeckiego i jego zespół wnioski i zagadnienia do dyskusji będą przedstawione uczestnikom konferencji konsultacyjnych, które odbędą się jeszcze w lipcu. Intencją Generalnego Dyrektora, jako organu wprowadzającego do stosowania Wytyczne, jest szybkie ukończenie prac, tak by nowe zasady projektowania barier ochronnych i innych urządzeń brd obowiązywały w momencie ogłaszania przetargów na drogi w nowej perspektywie budżetowej.
 
Źródło: www.pkd.org.pl

 

2014 - 05 - 29

Po informacji o rozpoczęciu konsultacji projektu "Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych", do Polskiego Kongresu Drogowego napłynęło kilka opinii i szerszych opracowań. Zawierają one zarówno uwagi do opublikowanego w lutym projektu GDDKiA jak i szersze propozycje, dotyczące urządzeń bezpieczeństwa na drogach i samych podstaw ich stosowania.
Zdaniem jednego z uznanych ekspertów od urządzeń brd inż. Leszka Mikołajkowa, takiej dyskusji o fundamentalnych założeniach zabrakło podczas wstępnej fazy prac nad Wytycznymi. Stawia on pytanie: z myślą o kim stosujemy te urządzenia? Czy chodzi o kierujących, poruszających się zgodnie z zasadami elementarnej ostrożności, którzy w wyniku swego błędu lub okoliczności, których nie przewidzieli, utracili panowanie nad pojazdem, czy raczej kierujących, którzy w głębokim przekonaniu o swych umiejętnościach podejmują nadmierne, często świadome ryzyko, poruszając się z prędkością np. 140 km/godz przy słabej przyczepności ogumienia do nawierzchni drogi? Inne fundamentalne pytanie to wybór: których zmotoryzowanych użytkowników drogi zamierzamy w pierwszej kolejności chronić – czy kierowców i pasażerów samochodów osobowych (a ich udział w ruchu drogowym jest z zasady największy) – czy kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz kierowców i pasażerów autobusów?
Tak zwana polityczna poprawność nakazuje twierdzić, że każde życie jest jednakowo ważne i powinno być chronione, ale w kwestiach technicznych taka "poprawność" nie ma zastosowania. Wydaje się - twierdzi inż. Mikołajków - że przy opracowywaniu Wytycznych dominowały pytania typu: „a co będzie, gdy autobus przełamie barierę”. Nikt natomiast nie zadawał pytania: „a co będzie, gdy w następstwie nadmiernej sztywności bariery, zginą kierowca i pasażerowie samochodu osobowego”? Zważyć należy przy tym, że kierujący autobusami odznaczają się z zasady wysokimi kwalifikacjami i dużym doświadczeniem zawodowym. Poważne wypadki drogowe z ich udziałem nie są częste. Stąd ryczałtowe niejako traktowanie – na podobnym poziomie chronienia - wszystkich pojazdów o dużej masie, tj. autobusów oraz samochodów ciężarowych (w tym ciągników siodłowych) jest technicznym nieporozumieniem, gdyż poziom zagrożenia w tych dwóch kategoriach pojazdów jest inny. Ten fakt należy uwzględnić przy opracowywaniu ostatecznej treści „Wytycznych”.
Ekspert przypomina również, że bariery ochronne nie są urządzeniem neutralnym i nie eliminują wypadków, lecz - przy prawidłowym zastosowaniu - jedynie łagodzą ich skutki: dzięki nim zamiast ofiar w ludziach mamy do czynienia z uszkodzeniami pojazdów. Proponuje też nie wdawać się w dyskusje o wyższości jednego rodzaju barier nad drugimi, Wszystkie w zasadzie typy i odmiany drogowych barier ochronnych – jeżeli zostały w prawidłowy sposób przebadane w poligonowych badaniach zderzeniowych – są pod względem skuteczności kolizyjnej w zasadzie równoważne - podkreśla L. Mikołajków. Mogą być one natomiast różne pod względem swoich właściwości użytkowych - technicznych i eksploatacyjnych, a także niektórych właściwości kolizyjnych. Trzeba zatem wiedzieć, kiedy które stosować, by osiągnąć najlepszy efekt.
Na przykład, bariery z prowadnicą z profilowanej taśmy salowej odznaczają się dużą uniwersalnością zastosowań, przy czym – oczywiście, gdy nie są nadmiernie przesztywnione – zapewniają dostatecznie duże szanse przeżycia kierowcom i pasażerom najeżdżających na nie samochodów osobowych. Bariery metalowe linowe odznaczają się niskimi kosztami wykonania i utrzymania, a przy zastosowaniu jako bariery dzielące odznaczają się - w sytuacjach awaryjnych - łatwością zapewnienia możliwości przejazdu przez pas dzielący. Cenną ich cechą jest fakt, że nie mają one żadnego praktycznie wpływu na osadzanie się śniegu. Bariery betonowe pełne, przy prawidłowo dobranym i sprawdzonym kolizyjnie zarysie ściany bocznej – są praktycznie nieprzejezdne nawet dla pojazdów samochodowych o dużej masie, a więc mogą sprawić, że taki pojazd nie spadnie z mostu czy wiaduktu nad linia kolejową, mogą natomiast m.in. niekorzystne wpływać na osadzanie się śniegu na drodze - zauważa L. Mikołajków.
Najwięcej kontrowersji wzbudzają przyjęte w Wytycznych parametry: intensywności zderzenia i poziomu powstrzymywania. Niektórzy uczestnicy konsultacji wyrażają obawy, że przyjęcie konkretnych zapisów może - ich zdaniem - niektórych wyeliminować z rynku, a innych z kolei postawić w uprzywilejowanej pozycji. Tak jest na przykład - jak napisał w piśmie do PKD Tadeusz Kromplewski, dyrektor produkcji w firmie Erplast - z osłonami energochłonnymi. Projekt wytycznych wskazuje zastosowanie na drogach krajowych systemów poduszek energochłonnych nakierowujących o poziomie intensywności zderzenia A. Takie wymaganie dla systemów o prędkości 100 km i 110 km stwarza sytuację, gdzie tylko jeden producent spełnia takie wytyczne. Stworzenie monopolu dla jednej firmy będzie bardzo szkodliwe z uwagi na zasady uczciwej konkurencji, oraz obsługi całego rynku. Jednocześnie standardy europejskie wymagają powszechnie poziomu B dla osłon energochłonnych, z uwagi na to, iż systemu nakierowujące są sztywne i zwarte, co bardzo utrudnia uzyskanie poziomu intensywności A. Ten poziom na tle realiów europejskich wydaje się być oczekiwaniem ponad potrzeby i możliwości ekonomiczne.
Zgodnie z projektem Wytycznych, na drogach krajowych bariera ochronna musi mieć poziom intensywności zderzenia „A”. Jedynie w przypadku, gdy nie jest możliwe zapewnienie wystarczającej odległości między barierą a „Obszarem zagrożonym” lub „Przeszkodą”, dopuszcza się możliwość zastosowania bariery ochronnej o poziomie intensywności zderzenia „B”. W żadnej sytuacji nie dopuszcza się możliwości stosowania na drogach krajowych barier ochronnych o poziomie intensywności zderzenia „C”. Zdaniem Macieja Kaczalskiego, prezesa Zarządu w firmie Inter Metal, Wytyczne w tym punkcie są zbyt obszerne i szczegółowe: wystarczyłby prosty i jednolity zapis, że dopuszcza się poziom powstrzymywania A, przy braku poziomu A, projektant mógłby zastosować poziom B.
Ten fragment Wytycznych szczególnie niepokoi producentów barier betonowych. Podwyższenie poziomu ASI na tylko "A" oraz wprowadzenie nowych klas powstrzymywania „L” sprawią, że projektowanie i budowa dróg stanie się uciążliwa, a poziom bezpieczeństwa wcale nie wzrośnie - napisał Łukasz Paraszkiewicz z P.V. Prefabet Kluczbork. Dopuszczenie do stosowania tylko barier stalowych i to o parametrze ASI A będzie stanowić ewenement na skalę świata i bardzo poważnie zaburzy rynek barier w Polsce.
W przypadku barier ochronnych tzw. diagram projektowania parametrów funkcjonalnych zakłada w proponowanej wersji poziomy powstrzymywania L1, L2 i L4b. Czy to oznacza - podnosi wątpliwość przedstawiciel Erplastu - że parametry H1, H2 i H4b nadal będą obowiązywać jako alternatywne i możliwe do stosowania? Uzupełnienie testów zderzeniowych dla producentów posiadających w ofercie dziesiątki systemów o test TB32 (tylko wtedy system będzie mógł spełnić wymóg poziomu L) jest poważnym wyzwaniem logistycznym i finansowym, na który potrzeba czasu. W związku z tym firma zaproponowała okres przejściowy wynoszący 3-5 lat.
M. Kaczalski zwraca również uwagę na nieuzasadnione - jego zdaniem - zalecenie stosowania barier ochronnych o zbyt dużym poziomie powstrzymywania na środkowych pasach dzielących dróg dwujezdniowych. Projekt zakłada, że na odcinkach o zwiększonym ryzyku zjechania pojazdów z drogi, na których prognozowane na 10. rok po oddaniu drogi do użytkowania natężenie ruchu samochodów ciężarowych i autobusów jest większe niż 1500 poj./dobę należy stosować bariery o poziomie powstrzymywania L4b. Taki wymóg mógłby obowiązywać przy natężeniu ruchu powyżej 3000 pojazdów na dobę - uważa prezes Inter Metal.
 
ŹRÓDŁO: www.pkd.org.pl 

 

2014 – 04 – 29
Informujemy, że pod egidą Polskiego Kongresu Drogowego został powołany Zespół Sterujący, który zajmuje się procesem konsultacji oraz opracowaniem ostatecznego tekstu „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych". W skład Zespołu pracującego pod kierunkiem prof. Tadeusza Sandeckiego weszli: Marek Bujalski, Bogusław Polak i Jadwiga Wrzesińska.
Powstanie Zespołu Sterującego jest wynikiem ustaleń spotkania, które miało miejsce dniu 16 kwietnia w Warszawie z udziałem przedstawicieli GDDKiA, zaproszonych producentów i dystrybutorów systemów barier ochronnych, projektantów, stowarzyszeń branżowych oraz Konferencji Specjalistycznych.
Zespół Sterujący zajął się już analizą uwag i propozycji nadesłanych dotychczas do GDDKiA przez producentów, projektantów oraz oddziały GDDKiA. Informujemy, że można jeszcze zgłaszać uwagi na stronie http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/14094/Konsultacje-branzowe-w-sprawie-wytycznych-stosowania-barier-ochronnych
Po przeanalizowaniu nadesłanych wniosków Zespół Sterujący opracuje tekst znowelizowanych wytycznych oraz uzasadnienie zmian, po czym przekaże je do dyskusji branżowej.

2014.04.11

Informujemy, że inauguracyjne spotkanie dotyczące sposobu organizacji prac konsultacyjnych zmierzających do opracowania znowelizowanych "Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych" odbędzie się w Warszawie w dniu 16 kwietnia br. Podczas spotkania przewidziano wystąpienia: przedstawiciela GDDKiA, prof. Tadeusza Sandeckiego, Marka Bujalskiego oraz Bogusława Polaka. 

Na stronie www.bariery2014.pl będziemy informowali o ustaleniach jakie zapadną podczas spotkania.

2014.04.08

W dniu 7 kwietnia w siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie mające na celu rozstrzygnięcie kwestii związanych z formą, miejscem i czasem pracy grupy roboczej nad wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. W wyniku obrad potwierdzono sformułowany podczas Forum BARIERY 2014 (Kraków, 27-28 lutego 2014 r.) wniosek o konieczności powołania zespołu złożonego z przedstawicieli producentów barier, projektantów i ekspertów. Stroną organizacyjną pracy zespołu zajmie się Polski Kongres Drogowy. W spotkaniach zespołu uczestniczyć będą przedstawiciele GDDKiA, a podstawą merytoryczną będzie projekt z 2014 roku „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”. GDDKiA oczekuje, ze prace zostaną zakończone do lipca 2014 roku.

Gospodarzem spotkania była GDDKiA reprezentowana przez: Norberta Wyrwicha, Jacka Gacparskiego, Adama Kaszyńskiego oraz Zbigniewa Kobusa. W dyskusji udział wzięli: Barbara Dzieciuchowicz, p.o. prezesa OIGD, Zbigniew Kotlarek, prezes PKD, Tomasz Orłowski, przedstawiciel PKD, Grzegorz Małetka i Łukasz Franek, przedstawiciele SITK RP, Piotr Chojnacki, prezes Stowarzyszenia Linia Życia, Adam Iwanow, członek Stowarzyszenia Linia Życia, Tadeusz Godlewski, reprezentant IBDiM, Krzysztof Morawski, przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP, Andrzej Tracz z Sekcji Krajowej Drogownictwa NSZZ "Solidarność", prof. Tadeusz Sandecki z Politechniki Warszawskiej, Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz Ewelina Nawara, dyrektor wydawnictwa Media- Pro, organizatora Forum BARIERY 2014 i Mirosław Bajor, dyrektor programowy Forum BARIERY 2014.
Organizatorzy Forum BARIERY 2014 przedstawili zgłoszone przez uczestników konferencji postulaty oraz projekt przebiegu prac zawierający możliwą formę, miejsce i harmonogram spotkań zespołu roboczego. Podczas spotkania nie zapadły ostateczne ustalenia. PKD podjął się przygotowania propozycji planu organizacyjnego do dnia 11 kwietnia 2014 r.

Mamy nadzieję, że podczas Forum BARIERY 2015, które odbędzie się w Krakowie w dniach 26- 27 lutego 2015 r., będziemy wymieniali się doświadczeniami z praktycznego stosowania znowelizowanych wytycznych.

2014.03.28 

Informujemy, że GDDKiA wyznaczyła na dzień 7 kwietnia spotkanie w  sprawie "rozstrzygnięcia kwestii związanych z formą, miejscem czasem pracy grupy roboczej nad wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych".

Na spotkanie zaproszono: Polski Kongres Drogowy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa, Stowarzyszenie "Linia Życia" oraz Media- Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

Zaproszenie wysłano do wiadomości:  Prof. Leszka Rafalskiego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Prof. Tadeusza Sandeckiego, Politechnika Warszawska, Prof. Stanisława Gacy, Politechnika Krakowska, dr. hab. Kazimierza Jamroza, Politechnika Gdańska, Krzysztofa Morawskiego, Zarząd Krajowy Związku Zawodowego, Pracowników  Drogownictwa RP oraz Andrzeja Tracza, Sekcja Krajowa Drogownictwa NSZZ "Solidarność".

2014.03.07

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Komitetu Organizacyjnego Forum BARIERY
2014 skierowanym do GDDKiA w sprawie dalszych prac nad projektem wytycznych.

 

FORUM BARIERY 2014 zakończone

Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za udział w Forum BARIERY 2014, które odbyło się w dniach 27-28 lutego 2014 r. w ramach Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2014. Obrady dobiegły końca, ale prace związane z tematyką Forum trwają. W zakładce 'Referaty' udostępniliśmy wygłoszone podczas Forum prezentacje. Szczegółowa relacja z Forum wraz ze streszczeniam wystąpień i opisem toczącej się podczas spotkania dyskusji zostanie opubikowana w miesięczniku "DROGI" i kwartalniku "OBIEKTY INŻYNIERSKIE". Z przyjemnością uwzgędnimy w niej Państwa wnioski ze spotkania, o przesyłanie których niniejszym prosimy. Będziemy też wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie, zwłaszcza te krytyczne.

Z nadzieją na spotkanie podczas kolejnych wydarzeń z cyku Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes,

                                                                                                 W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

                                                                                                  Ewelina Nawara

                                                                                                                                   Przewodnicząca

 

Fotoreportaż

-> Zobacz galerię

Ewelina Nawara, dyrektor Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne, wita gości Forum

Prezydium sesji otwarcia: Norbert Wyrwych, prof. Kazimierz Jamroz, prof. Stanisław Gaca, Ewelina Nawara, Mirosław Bajor, prof. Tadeusz Sandecki, Marek Bujalski

Prof. Stanisław Gaca, przewodniczący Rady Programowej, wprowadza w tematykę Forum, obok Ewelina Nawara, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

W Forum udział wzięło ponad 200 osób

Norbert Wyrwich (GDDKiA)

Mirosław Bajor, prof. Tadeusz Sandecki, Marek Bujalski

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu Konferencje Specjalistyczne

Prof. Stanisław Gaca wygłosił referat otwierający

Zespół autorów z Poitechniki Gdańskiej

Prof. Kazimierz Jamroz

W czasie pierwszej sesji

Audytorium

Łukasz Twardowski (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

Grzegorz Kuczaj ( Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

Jacek Gacparski (GDDKiA)

 

Adam Kaszyński (GDDKiA) podczas wystąpienia

Forum towarzyszyła tematyczna wystawa

Pamiątkowe zdjęcie uczestników

Grzegorz Bagiński (Saferoad)

Jacek Pasikowski (Prowerk)

Marek Bujalski (ViaMens)

Jarosław Cholewiński (Stalprodukt)

Ewelina Nawara zaprasza na Recital Fortepianowy

Alicja Gutowska podczas recitalu

Alicja Gutowska

Bankiet Forum BARIERY 2014, Karolina Gutowska-Koza, kierownik Biura Promocji i Reklamy Media-Pro

Bankiet Forum BARIERY 2014

 

 

Podczas Forum BARIERY 2014 przedstawiciele GDDKiA zaprezentowai poddany konsultacjom projekt „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”, które w 2014 roku zastąpią „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” z 2010 r. W czasie Forum Dyskusyjnego nowe wytyczne zostały poddane szerokiej dyskusji z udziałem wszystkich uczestników.

 

Patronat Honorowy nad Forum sprawują:

 

 

Patronat nad Forum sprawują:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
Politechnika Krakowska
Polski Kongres Drogowy
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Związek Mostowców RP
oraz
Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

 

I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne "Bariery ochronne dla dróg i obiektów inżynierskich - BARIERY 2013", które odbyło się w marcu 2013 r. w Krakowie wzbudziło bardzo duże zainteresowanie. Spotkanie, w którym udział wzięło 160 osób zainspirowało dyskusję, która - jak mamy nadzieję - będzie kontynuowana podczas II Forum BARIERY 2014.

Serdecznie zapraszamy do Krakowa!

  Komitet Organizacyjny

 

Systemy ograniczające drogę, w tym drogowe bariery ochronne oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stały się jednym z podstawowych elementów wyposażenia znacznej części współczesnych dróg. Wynika to z faktu, że kryterium bezpieczeństwa uczestników ruchu w projektowaniu dróg uzyskało bezwzględny priorytet, chociaż nie należy zapominać o poszukiwaniu równowagi z kryteriami sprawności ruchu, kosztów i wymagań środowiskowych. Dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny stanowić jedynie dopełnienie poprawnie zaprojektowanych rozwiązań drogowych, a nie kompensować elementarnych błędów takiego projektowania. W pojęciu „poprawnie zaprojektowanych” mieści się również określenie tzw. „dróg wybaczających” błędy uczestników ruchu, czyli minimalizujących skutki tych błędów. Dlatego, kontynuując podjętą przed rokiem podczas Forum BARIERY 2013 dyskusję na temat barier drogowych i innych urządzeń bezpieczeństwa, nie można pomijać ich roli w kształtowaniu „dróg wybaczających”. Oznacza to, że bariery i inne urządzenia tylko wówczas spełnią swoją rolę, jeśli ich funkcja ochronna będzie się równocześnie mieściła w koncepcji „dróg wybaczających”, w której bardzo ważną rolę odgrywa kształtowanie bezpiecznego otoczenia jezdni bez fizycznych przeszkód. Stąd tak duże znaczenie samych rozwiązań konstrukcyjnych barier zabezpieczających, poduszek zderzeniowych (osłon energochłonnych) i terminali (początkowych odcinków zderzeniowych barier) oraz odpowiedniego do poziomu ryzyka zdarzeń drogowych, doboru ich typu przy montażu w sąsiedztwie jezdni.

 

Uwzględniając podane powyżej uwagi dotyczące kształtowania bezpiecznego otoczenia jezdni, za oczywiste należy uznać dalsze prace i poszukiwania jak najlepszych rozwiązań barier drogowych, poduszek zderzeniowych i terminali zabezpieczających przeszkody w otoczeniu jezdni. W czasie poprzedniego Forum BARIERY 2013 zidentyfikowano wiele problemów naukowych i inżynierskich, związanych ze stosowaniem w/w urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wśród tych problemów znalazły się m.in.: rozwiązania konstrukcyjne do zabezpieczeń przeszkód w strefach zurbanizowanych o dużej gęstości punktów dostępności, uniemożliwiającej stosowanie typowych rozwiązań barier ochronnych; zakończenia barier w strefach zjazdów z drogi; bariery w rejonie przepustów; zintegrowane rozwiązania barier z konstrukcjami ekranów akustycznych; wpływ barier na spełnienie wymagań widoczności, w tym na łącznicach węzłów drogowych; bariery na wąskich pasach rozdziału wraz z barierami w przekroju 2+1; strefy przejściowe pomiędzy barierami o różnych charakterystykach. Już to krótkie zestawienie pokazuje, jak trudno jest ująć wszystkie zagadnienia w zwartych przepisach projektowania. Poza merytoryczną stroną zasad i szczegółowych warunków projektowania, pozostaje jeszcze aspekt efektywności ekonomicznej wdrażania różnego typu urządzeń bezpieczeństwa ruchu w ramach „dróg wybaczających”. Stąd potrzeba ciągłego zbierania doświadczeń praktycznych oraz śledzenia wyników badań naukowych w przedmiotowym zakresie. Taką okazję do połączenia wiedzy praktycznej z nauką stwarza kolejne Forum BARIERY 2014. Jednak z oczywistych względów nie może ono objąć wszystkich z wcześniej wymienionych zagadnień i będzie się koncentrować na następujących grupach tematycznych:

 

  • - Prezentacja projektu „Wytycznych doboru systemów barier ochronnych na drogach krajowych”, które mają w 2013 roku zastąpić „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” z 2010 r. Zmiany wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz nowych trendów w praktyce projektowania dróg;
  • - Wymagania techniczne i stosowanie poduszek zderzeniowych jako elementów zabezpieczających „punktowe” przeszkody;
  • - Terminale (początkowe odcinki zderzeniowe barier);
  • - Nowe rozwiązania i technologie w zakresie systemów ograniczających drogę.

 

Przy tak nakreślonych grupach tematycznych powinny zostać osiągnięte następujące cele Forum BARIERY 2014:

  • - Konfrontacja proponowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zmian „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” z 2010 r. z opiniami praktyków i środowiska naukowego wraz ze sformułowaniem rekomendacji ewentualnych korekt lub uzupełnień;
  • - Prezentacja najnowszych dostępnych na rynku oraz znajdujących się w fazie testów rozwiązań z zakresu systemów ograniczających drogę, zwłaszcza systemów powstrzymujących pojazd, w tym barier zabezpieczających, poduszek zderzeniowych (osłon energochłonnych) i początkowych odcinków zderzeniowych barier (terminali;
  • - Określenie niezbędnego zakresu i sposobu ujęcia problematyki systemów ograniczających drogę, zwłaszcza barier ochronnych, poduszek zderzeniowych i terminali w „Warunkach technicznych elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach”, które mają być wkrótce opracowane;
  • - Wymiana poglądów i dyskusja wśród praktyków, konsultacje z ekspertami w odniesieniu do różnych specyficznych przypadków zastosowań omawianych urządzeń bezpieczeństwa.

 

dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK

Przewodniczący Rady Programowej

 

Partner Specjalny

The slider has no content to display.